Driver door window opening/closing check

Rate this post

Driver door window opening/closing check là gì?

Driver door window opening/closing check có nghĩa là Kiểm tra đóng mở kính bên tài xế

Driver door window opening/closing check có nghĩa là Kiểm tra đóng mở kính bên tài xế.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra đóng mở kính bên tài xế Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra đóng mở kính bên tài xế Tiếng Anh có nghĩa là Driver door window opening/closing check.

Ý nghĩa – Giải thích

Driver door window opening/closing check nghĩa là Kiểm tra đóng mở kính bên tài xế..

Đây là cách dùng Driver door window opening/closing check. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Driver door window opening/closing check là gì? (hay giải thích Kiểm tra đóng mở kính bên tài xế. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Driver door window opening/closing check là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Driver door window opening/closing check / Kiểm tra đóng mở kính bên tài xế.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Water consumption

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Driver door window opening/closing check mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Driver door window opening/closing check.

Check Also
Close
  • Pendant
Back to top button