Double passenger seat

Rate this post

Double passenger seat là gì?

Double passenger seat có nghĩa là Ghế đôi – Dành cho hành khách

Double passenger seat có nghĩa là Ghế đôi – Dành cho hành khách.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ghế đôi – Dành cho hành khách Tiếng Anh là gì?

Ghế đôi – Dành cho hành khách Tiếng Anh có nghĩa là Double passenger seat.

Ý nghĩa – Giải thích

Double passenger seat nghĩa là Ghế đôi – Dành cho hành khách..

Đây là cách dùng Double passenger seat. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Double passenger seat là gì? (hay giải thích Ghế đôi – Dành cho hành khách. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Double passenger seat là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Double passenger seat / Ghế đôi – Dành cho hành khách.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Double passenger seat mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Double passenger seat .

Read More:   Down stroke
Check Also
Close
Back to top button