Double beacon

Rate this post

Double beacon là gì?

Double beacon có nghĩa là Đèn hiệu đôi

Double beacon có nghĩa là Đèn hiệu đôi.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đèn hiệu đôi Tiếng Anh là gì?

Đèn hiệu đôi Tiếng Anh có nghĩa là Double beacon.

Ý nghĩa – Giải thích

Double beacon nghĩa là Đèn hiệu đôi..

Đây là cách dùng Double beacon. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Double beacon là gì? (hay giải thích Đèn hiệu đôi. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Double beacon là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Double beacon / Đèn hiệu đôi.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Double beacon mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Double beacon .

Read More:   Multimeter
Check Also
Close
Back to top button