Door well

Rate this post

Door well là gì?

Door well có nghĩa là Khoang cửa xe (nơi kính dịch chuyển)

Door well có nghĩa là Khoang cửa xe (nơi kính dịch chuyển).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khoang cửa xe (nơi kính dịch chuyển) Tiếng Anh là gì?

Khoang cửa xe (nơi kính dịch chuyển) Tiếng Anh có nghĩa là Door well.

Ý nghĩa – Giải thích

Door well nghĩa là Khoang cửa xe (nơi kính dịch chuyển)..

Đây là cách dùng Door well. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Door well là gì? (hay giải thích Khoang cửa xe (nơi kính dịch chuyển). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Door well là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Door well / Khoang cửa xe (nơi kính dịch chuyển).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Door well mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Door well .

Read More:   Inseparability
Check Also
Close
Back to top button