Door frame anchor

Rate this post

Door frame anchor là gì?

Door frame anchor có nghĩa là Pát neo khung cửa đi

Door frame anchor có nghĩa là Pát neo khung cửa đi
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Pát neo khung cửa đi Tiếng Anh là gì?

Pát neo khung cửa đi Tiếng Anh có nghĩa là Door frame anchor.

Ý nghĩa – Giải thích

Door frame anchor nghĩa là Pát neo khung cửa đi.

Đây là cách dùng Door frame anchor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Door frame anchor là gì? (hay giải thích Pát neo khung cửa đi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Door frame anchor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Door frame anchor / Pát neo khung cửa đi. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Door frame anchor mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Door frame anchor .

Read More:   기한예금 tiếng hàn là gì?
Check Also
Close
Back to top button