Door branch

Rate this post

Door branch là gì?

Door branch có nghĩa là Thanh gỗ hoặc thép cài cửa đi

Door branch có nghĩa là Thanh gỗ hoặc thép cài cửa đi
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Thanh gỗ hoặc thép cài cửa đi Tiếng Anh là gì?

Thanh gỗ hoặc thép cài cửa đi Tiếng Anh có nghĩa là Door branch.

Ý nghĩa – Giải thích

Door branch nghĩa là Thanh gỗ hoặc thép cài cửa đi.

Đây là cách dùng Door branch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Door branch là gì? (hay giải thích Thanh gỗ hoặc thép cài cửa đi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Door branch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Door branch / Thanh gỗ hoặc thép cài cửa đi. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Door branch mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Door branch .

Read More:   Rear door tweeter speaker RH
Check Also
Close
  • Doff
Back to top button