Diy mechanic

Rate this post

Diy mechanic là gì?

Diy mechanic có nghĩa là Người tự sửa chữa xe mình

Diy mechanic có nghĩa là Người tự sửa chữa xe mình.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Người tự sửa chữa xe mình Tiếng Anh là gì?

Người tự sửa chữa xe mình Tiếng Anh có nghĩa là Diy mechanic.

Ý nghĩa – Giải thích

Diy mechanic nghĩa là Người tự sửa chữa xe mình..

Đây là cách dùng Diy mechanic. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Diy mechanic là gì? (hay giải thích Người tự sửa chữa xe mình. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Diy mechanic là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Diy mechanic / Người tự sửa chữa xe mình.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Diy mechanic mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Diy mechanic .

Read More:   induction
Back to top button