Distillate fuel oil

Rate this post

Distillate fuel oil là gì?

Distillate fuel oil có nghĩa là dầu nhiên liệu chưng cất

Distillate fuel oil có nghĩa là dầu nhiên liệu chưng cất
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Dầu khí.

dầu nhiên liệu chưng cất Tiếng Anh là gì?

dầu nhiên liệu chưng cất Tiếng Anh có nghĩa là Distillate fuel oil.

Ý nghĩa – Giải thích

Distillate fuel oil nghĩa là dầu nhiên liệu chưng cất.

Đây là cách dùng Distillate fuel oil. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Dầu khí Distillate fuel oil là gì? (hay giải thích dầu nhiên liệu chưng cất nghĩa là gì?) . Định nghĩa Distillate fuel oil là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Distillate fuel oil / dầu nhiên liệu chưng cất. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Distillate fuel oil mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Distillate fuel oil .

Read More:   Magneto file
Back to top button