Dissociation

Rate this post

Dissociation là gì?

Dissociation có nghĩa là (n) Sự phân ly

Dissociation có nghĩa là (n) Sự phân ly.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự phân ly Tiếng Anh là gì?

(n) Sự phân ly Tiếng Anh có nghĩa là Dissociation.

Ý nghĩa – Giải thích

Dissociation nghĩa là (n) Sự phân ly..

Đây là cách dùng Dissociation. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Dissociation là gì? (hay giải thích (n) Sự phân ly. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Dissociation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Dissociation / (n) Sự phân ly.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Dissociation mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Dissociation .

Read More:   Underground structure
Check Also
Close
Back to top button