Differential fluid seals

Rate this post

Differential fluid seals là gì?

Differential fluid seals có nghĩa là Các phốt chặn dầu của bộ vi sai

Differential fluid seals có nghĩa là Các phốt chặn dầu của bộ vi sai.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Các phốt chặn dầu của bộ vi sai Tiếng Anh là gì?

Các phốt chặn dầu của bộ vi sai Tiếng Anh có nghĩa là Differential fluid seals.

Ý nghĩa – Giải thích

Differential fluid seals nghĩa là Các phốt chặn dầu của bộ vi sai..

Đây là cách dùng Differential fluid seals. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Differential fluid seals là gì? (hay giải thích Các phốt chặn dầu của bộ vi sai. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Differential fluid seals là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Differential fluid seals / Các phốt chặn dầu của bộ vi sai.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Differential fluid seals mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Differential fluid seals .

Read More:   Sunburst pleats
Check Also
Close
Back to top button