Die Sauerstoffmaske tiếng Đức là gì?

Rate this post

Die Sauerstoffmaske tiếng Đức là gì?

Die Sauerstoffmaske tiếng Đức có nghĩa là Mặt nạ oxi

Die Sauerstoffmaske tiếng Đức có nghĩa là Mặt nạ oxi.Thuộc tiếng Đức chuyên ngành Điều dưỡng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Điều dưỡng.

Mặt nạ oxi Tiếng Đức là gì?

Mặt nạ oxi Tiếng Đức có nghĩa là Die Sauerstoffmaske .

Ý nghĩa – Giải thích

Die Sauerstoffmaske tiếng Đức nghĩa là Mặt nạ oxi.Thuộc tiếng Đức chuyên ngành Điều dưỡng..

Đây là cách dùng Die Sauerstoffmaske tiếng Đức. Đây là một thuật ngữ Tiếng Đức chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Điều dưỡng Die Sauerstoffmaske tiếng Đức là gì? (hay giải thích Mặt nạ oxi.Thuộc tiếng Đức chuyên ngành Điều dưỡng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Die Sauerstoffmaske tiếng Đức là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Die Sauerstoffmaske tiếng Đức / Mặt nạ oxi.Thuộc tiếng Đức chuyên ngành Điều dưỡng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Die Sauerstoffmaske tiếng Đức là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Die Sauerstoffmaske tiếng Đức là gì?.

Read More:   铜色 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
  • Assignee
Back to top button