Detonating gas

Rate this post

Detonating gas là gì?

Detonating gas có nghĩa là khí gây nổ

Detonating gas có nghĩa là khí gây nổ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hóa học.

khí gây nổ Tiếng Anh là gì?

khí gây nổ Tiếng Anh có nghĩa là Detonating gas.

Ý nghĩa – Giải thích

Detonating gas nghĩa là khí gây nổ.

Đây là cách dùng Detonating gas. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hóa học Detonating gas là gì? (hay giải thích khí gây nổ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Detonating gas là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Detonating gas / khí gây nổ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Detonating gas mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Detonating gas .

Read More:   Hank of yarn
Check Also
Close
  • Declare
Back to top button