Detailed site utilization studies

Rate this post

Detailed site utilization studies là gì?

Detailed site utilization studies có nghĩa là Nghiên cứu và sử dụng chi tiết hiện trường

Detailed site utilization studies có nghĩa là Nghiên cứu và sử dụng chi tiết hiện trường
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Nghiên cứu và sử dụng chi tiết hiện trường Tiếng Anh là gì?

Nghiên cứu và sử dụng chi tiết hiện trường Tiếng Anh có nghĩa là Detailed site utilization studies.

Ý nghĩa – Giải thích

Detailed site utilization studies nghĩa là Nghiên cứu và sử dụng chi tiết hiện trường.

Đây là cách dùng Detailed site utilization studies. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Detailed site utilization studies là gì? (hay giải thích Nghiên cứu và sử dụng chi tiết hiện trường nghĩa là gì?) . Định nghĩa Detailed site utilization studies là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Detailed site utilization studies / Nghiên cứu và sử dụng chi tiết hiện trường. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   상쾌하다 tiếng hàn là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Detailed site utilization studies mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Detailed site utilization studies .

Check Also
Close
Back to top button