Desiccator

Rate this post

Desiccator là gì?

Desiccator có nghĩa là (n) Bình hút ẩm

Desiccator có nghĩa là (n) Bình hút ẩm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Bình hút ẩm Tiếng Anh là gì?

(n) Bình hút ẩm Tiếng Anh có nghĩa là Desiccator.

Ý nghĩa – Giải thích

Desiccator nghĩa là (n) Bình hút ẩm..

Đây là cách dùng Desiccator. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Desiccator là gì? (hay giải thích (n) Bình hút ẩm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Desiccator là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Desiccator / (n) Bình hút ẩm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Desiccator mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Desiccator .

Read More:   Dragon blood
Check Also
Close
  • Mark
Back to top button