Dehumidifier

Rate this post

Dehumidifier là gì?

Dehumidifier có nghĩa là Thiết bị làm khô không khí

Dehumidifier có nghĩa là Thiết bị làm khô không khí
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Thiết bị làm khô không khí Tiếng Anh là gì?

Thiết bị làm khô không khí Tiếng Anh có nghĩa là Dehumidifier.

Ý nghĩa – Giải thích

Dehumidifier nghĩa là Thiết bị làm khô không khí.

Đây là cách dùng Dehumidifier. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Dehumidifier là gì? (hay giải thích Thiết bị làm khô không khí nghĩa là gì?) . Định nghĩa Dehumidifier là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Dehumidifier / Thiết bị làm khô không khí. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Dehumidifier mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Dehumidifier .

Read More:   发电机定子 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button