Dehardened water

Rate this post

Dehardened water là gì?

Dehardened water có nghĩa là (n) Nước đã làm mềm

Dehardened water có nghĩa là (n) Nước đã làm mềm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Nước đã làm mềm Tiếng Anh là gì?

(n) Nước đã làm mềm Tiếng Anh có nghĩa là Dehardened water.

Ý nghĩa – Giải thích

Dehardened water nghĩa là (n) Nước đã làm mềm..

Đây là cách dùng Dehardened water. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Dehardened water là gì? (hay giải thích (n) Nước đã làm mềm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Dehardened water là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Dehardened water / (n) Nước đã làm mềm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Dehardened water mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Dehardened water .

Read More:   直流发电机 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button