Degree

Rate this post

Degree là gì?

Degree có nghĩa là (n) Độ, cấp bậc, tỷ lệ

Degree có nghĩa là (n) Độ, cấp bậc, tỷ lệ.
– Degree of Kelvin: Độ Kelvin.
– Degree of accuracy: Độ chính xác.
– Degree of humidity: Độ ẩm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Độ, cấp bậc, tỷ lệ Tiếng Anh là gì?

(n) Độ, cấp bậc, tỷ lệ Tiếng Anh có nghĩa là Degree.

Ý nghĩa – Giải thích

Degree nghĩa là (n) Độ, cấp bậc, tỷ lệ.
– Degree of Kelvin: Độ Kelvin.
– Degree of accuracy: Độ chính xác.
– Degree of humidity: Độ ẩm..

Đây là cách dùng Degree. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Degree là gì? (hay giải thích (n) Độ, cấp bậc, tỷ lệ.
– Degree of Kelvin: Độ Kelvin.
– Degree of accuracy: Độ chính xác.
– Degree of humidity: Độ ẩm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Degree là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Degree / (n) Độ, cấp bậc, tỷ lệ.
– Degree of Kelvin: Độ Kelvin.
– Degree of accuracy: Độ chính xác.
– Degree of humidity: Độ ẩm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   シック tiếng nhật là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Degree mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Degree .

Check Also
Close
Back to top button