Deficit

Rate this post

Deficit là gì?

Deficit có nghĩa là Thâm hụt

Deficit có nghĩa là Thâm hụt
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.

Thâm hụt Tiếng Anh là gì?

Thâm hụt Tiếng Anh có nghĩa là Deficit.

Ý nghĩa – Giải thích

Deficit nghĩa là Thâm hụt.

Đây là cách dùng Deficit. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Deficit là gì? (hay giải thích Thâm hụt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Deficit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Deficit / Thâm hụt. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Deficit mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Deficit .

Read More:   Rear window striker and wiper pivot shaft assembly
Check Also
Close
Back to top button