Decorative

Rate this post

Decorative là gì?

Decorative có nghĩa là (n) Có trang trí

Decorative có nghĩa là (n) Có trang trí
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Có trang trí Tiếng Anh là gì?

(n) Có trang trí Tiếng Anh có nghĩa là Decorative.

Ý nghĩa – Giải thích

Decorative nghĩa là (n) Có trang trí.

Đây là cách dùng Decorative. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Decorative là gì? (hay giải thích (n) Có trang trí nghĩa là gì?) . Định nghĩa Decorative là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Decorative / (n) Có trang trí. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Decorative mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Decorative .

Read More:   赛前练习 tiếng trung là gì?
Back to top button