Debug

Rate this post

Debug là gì?

Debug có nghĩa là (v) Loại trừ trục trặc, sửa lỗi

Debug có nghĩa là (v) Loại trừ trục trặc, sửa lỗi.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(v) Loại trừ trục trặc, sửa lỗi Tiếng Anh là gì?

(v) Loại trừ trục trặc, sửa lỗi Tiếng Anh có nghĩa là Debug.

Ý nghĩa – Giải thích

Debug nghĩa là (v) Loại trừ trục trặc, sửa lỗi..

Đây là cách dùng Debug. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Debug là gì? (hay giải thích (v) Loại trừ trục trặc, sửa lỗi. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Debug là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Debug / (v) Loại trừ trục trặc, sửa lỗi.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Debug mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Debug .

Read More:   Tubular welt
Check Also
Close
Back to top button