Dead load, Permanent load

Rate this post

Dead load, Permanent load là gì?

Dead load, Permanent load có nghĩa là Tải trọng tĩnh (tải trọng thường xuyên)

Dead load, Permanent load có nghĩa là Tải trọng tĩnh (tải trọng thường xuyên)
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Tải trọng tĩnh (tải trọng thường xuyên) Tiếng Anh là gì?

Tải trọng tĩnh (tải trọng thường xuyên) Tiếng Anh có nghĩa là Dead load, Permanent load.

Ý nghĩa – Giải thích

Dead load, Permanent load nghĩa là Tải trọng tĩnh (tải trọng thường xuyên).

Đây là cách dùng Dead load, Permanent load. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Dead load, Permanent load là gì? (hay giải thích Tải trọng tĩnh (tải trọng thường xuyên) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Dead load, Permanent load là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Dead load, Permanent load / Tải trọng tĩnh (tải trọng thường xuyên). Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Dead load, Permanent load mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Dead load, Permanent load .

Read More:   筋肉痛 tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button