date of issue

Rate this post

date of issue là gì?

date of issue có nghĩa là ngày cấp/ngày phát hành

date of issue có nghĩa là ngày cấp/ngày phát hành
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hợp đồng.

ngày cấp/ngày phát hành Tiếng Anh là gì?

ngày cấp/ngày phát hành Tiếng Anh có nghĩa là date of issue.

Ý nghĩa – Giải thích

date of issue nghĩa là ngày cấp/ngày phát hành.

Đây là cách dùng date of issue. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hợp đồng date of issue là gì? (hay giải thích ngày cấp/ngày phát hành nghĩa là gì?) . Định nghĩa date of issue là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng date of issue / ngày cấp/ngày phát hành. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề date of issue mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về date of issue .

Read More:   Paperwork
Check Also
Close
Back to top button