Damask

Rate this post

Damask là gì?

Damask có nghĩa là (n)
1- Tơ lụa Đa Mát

Damask có nghĩa là (n)
1- Tơ lụa Đa Mát.
2- Đoạn hoa, đoạn gấm.
3- Sự nhuộm màu đỏ tươi.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n)
1- Tơ lụa Đa Mát Tiếng Anh là gì?

(n)
1- Tơ lụa Đa Mát Tiếng Anh có nghĩa là Damask.

Ý nghĩa – Giải thích

Damask nghĩa là (n)
1- Tơ lụa Đa Mát.
2- Đoạn hoa, đoạn gấm.
3- Sự nhuộm màu đỏ tươi..

Đây là cách dùng Damask. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Damask là gì? (hay giải thích (n)
1- Tơ lụa Đa Mát.
2- Đoạn hoa, đoạn gấm.
3- Sự nhuộm màu đỏ tươi. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Damask là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Damask / (n)
1- Tơ lụa Đa Mát.
2- Đoạn hoa, đoạn gấm.
3- Sự nhuộm màu đỏ tươi.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Zirconium

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Damask mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Damask .

Check Also
Close
Back to top button