Đầm bê tông cho chặt

Rate this post

Đầm bê tông cho chặt là gì?

Đầm bê tông cho chặt có nghĩa là tamping

Đầm bê tông cho chặt có nghĩa là tamping
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

tamping Tiếng Anh là gì?

tamping Tiếng Anh có nghĩa là Đầm bê tông cho chặt.

Ý nghĩa – Giải thích

Đầm bê tông cho chặt nghĩa là tamping.

Đây là cách dùng Đầm bê tông cho chặt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Đầm bê tông cho chặt là gì? (hay giải thích tamping nghĩa là gì?) . Định nghĩa Đầm bê tông cho chặt là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Đầm bê tông cho chặt / tamping. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Đầm bê tông cho chặt mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Đầm bê tông cho chặt.

Read More:   Active/ brisk demand
Check Also
Close
Back to top button