D-pillar trim panel

Rate this post

D-pillar trim panel là gì?

D-pillar trim panel có nghĩa là Tấm ốp trụ đỡ khung cửa hậu

D-pillar trim panel có nghĩa là Tấm ốp trụ đỡ khung cửa hậu.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm ốp trụ đỡ khung cửa hậu Tiếng Anh là gì?

Tấm ốp trụ đỡ khung cửa hậu Tiếng Anh có nghĩa là D-pillar trim panel.

Ý nghĩa – Giải thích

D-pillar trim panel nghĩa là Tấm ốp trụ đỡ khung cửa hậu..

Đây là cách dùng D-pillar trim panel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô D-pillar trim panel là gì? (hay giải thích Tấm ốp trụ đỡ khung cửa hậu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa D-pillar trim panel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng D-pillar trim panel / Tấm ốp trụ đỡ khung cửa hậu.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề D-pillar trim panel mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về D-pillar trim panel .

Read More:   Blindstitch heming
Check Also
Close
Back to top button