Current portion of long-term liabilities

Rate this post

Current portion of long-term liabilities là gì?

Current portion of long-term liabilities có nghĩa là Nợ dài hạn và đến hạn phải trả

Current portion of long-term liabilities có nghĩa là Nợ dài hạn và đến hạn phải trả
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Nợ dài hạn và đến hạn phải trả Tiếng Anh là gì?

Nợ dài hạn và đến hạn phải trả Tiếng Anh có nghĩa là Current portion of long-term liabilities.

Ý nghĩa – Giải thích

Current portion of long-term liabilities nghĩa là Nợ dài hạn và đến hạn phải trả.

Đây là cách dùng Current portion of long-term liabilities. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Current portion of long-term liabilities là gì? (hay giải thích Nợ dài hạn và đến hạn phải trả nghĩa là gì?) . Định nghĩa Current portion of long-term liabilities là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Current portion of long-term liabilities / Nợ dài hạn và đến hạn phải trả. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Drop

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Current portion of long-term liabilities mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Current portion of long-term liabilities.

Check Also
Close
Back to top button