Curing

Rate this post

Curing là gì?

Curing có nghĩa là Bảo dưỡng bê tông trong lúc hóa cứng

Curing có nghĩa là Bảo dưỡng bê tông trong lúc hóa cứng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Bảo dưỡng bê tông trong lúc hóa cứng Tiếng Anh là gì?

Bảo dưỡng bê tông trong lúc hóa cứng Tiếng Anh có nghĩa là Curing.

Ý nghĩa – Giải thích

Curing nghĩa là Bảo dưỡng bê tông trong lúc hóa cứng.

Đây là cách dùng Curing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Curing là gì? (hay giải thích Bảo dưỡng bê tông trong lúc hóa cứng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Curing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Curing / Bảo dưỡng bê tông trong lúc hóa cứng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Curing mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Curing .

Read More:   Brake materials and hydraulic principles
Check Also
Close
Back to top button