Crushing machine

Rate this post

Crushing machine là gì?

Crushing machine có nghĩa là Máy nén mẫu thử bê tông

Crushing machine có nghĩa là Máy nén mẫu thử bê tông
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Máy nén mẫu thử bê tông Tiếng Anh là gì?

Máy nén mẫu thử bê tông Tiếng Anh có nghĩa là Crushing machine.

Ý nghĩa – Giải thích

Crushing machine nghĩa là Máy nén mẫu thử bê tông.

Đây là cách dùng Crushing machine. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Crushing machine là gì? (hay giải thích Máy nén mẫu thử bê tông nghĩa là gì?) . Định nghĩa Crushing machine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Crushing machine / Máy nén mẫu thử bê tông. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Crushing machine mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Crushing machine .

Read More:   Filler pipe
Check Also
Close
Back to top button