Cross-section area of uncut chip

Rate this post

Cross-section area of uncut chip là gì?

Cross-section area of uncut chip có nghĩa là tiết diện ngang của phoi

Cross-section area of uncut chip có nghĩa là tiết diện ngang của phoi
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

tiết diện ngang của phoi Tiếng Anh là gì?

tiết diện ngang của phoi Tiếng Anh có nghĩa là Cross-section area of uncut chip.

Ý nghĩa – Giải thích

Cross-section area of uncut chip nghĩa là tiết diện ngang của phoi.

Đây là cách dùng Cross-section area of uncut chip. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Cross-section area of uncut chip là gì? (hay giải thích tiết diện ngang của phoi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Cross-section area of uncut chip là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cross-section area of uncut chip / tiết diện ngang của phoi. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Cross-section area of uncut chip mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Cross-section area of uncut chip.

Read More:   https://Website của chúng tôi/tang-yuan-tieng-trung-la-gi/
Check Also
Close
Back to top button