Cross coat

Rate this post

Cross coat là gì?

Cross coat có nghĩa là Kỹ thuật sơn chữ thập

Cross coat có nghĩa là Kỹ thuật sơn chữ thập.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kỹ thuật sơn chữ thập Tiếng Anh là gì?

Kỹ thuật sơn chữ thập Tiếng Anh có nghĩa là Cross coat.

Ý nghĩa – Giải thích

Cross coat nghĩa là Kỹ thuật sơn chữ thập..

Đây là cách dùng Cross coat. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Cross coat là gì? (hay giải thích Kỹ thuật sơn chữ thập. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Cross coat là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cross coat / Kỹ thuật sơn chữ thập.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Cross coat mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Cross coat .

Read More:   Stockinette
Back to top button