Crinkle

Rate this post

Crinkle là gì?

Crinkle có nghĩa là (n) Sự uốn, sự cong, sự nhàu, nếp nhăn, nếp nhàu
– Crinkle fabric: Vải nhăn

Crinkle có nghĩa là (n) Sự uốn, sự cong, sự nhàu, nếp nhăn, nếp nhàu
– Crinkle fabric: Vải nhăn.
– Crinkle resistant: Chống nhăn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự uốn, sự cong, sự nhàu, nếp nhăn, nếp nhàu
– Crinkle fabric: Vải nhăn Tiếng Anh là gì?

(n) Sự uốn, sự cong, sự nhàu, nếp nhăn, nếp nhàu
– Crinkle fabric: Vải nhăn Tiếng Anh có nghĩa là Crinkle.

Ý nghĩa – Giải thích

Crinkle nghĩa là (n) Sự uốn, sự cong, sự nhàu, nếp nhăn, nếp nhàu
– Crinkle fabric: Vải nhăn.
– Crinkle resistant: Chống nhăn..

Đây là cách dùng Crinkle. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Crinkle là gì? (hay giải thích (n) Sự uốn, sự cong, sự nhàu, nếp nhăn, nếp nhàu
– Crinkle fabric: Vải nhăn.
– Crinkle resistant: Chống nhăn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Crinkle là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Crinkle / (n) Sự uốn, sự cong, sự nhàu, nếp nhăn, nếp nhàu
– Crinkle fabric: Vải nhăn.
– Crinkle resistant: Chống nhăn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   洗衣机 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Crinkle mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Crinkle .

Back to top button