Crankshaft rear seal with retainer plate

Rate this post

Crankshaft rear seal with retainer plate là gì?

Crankshaft rear seal with retainer plate có nghĩa là Phốt đuôi trục khuỷu với nắp giữ

Crankshaft rear seal with retainer plate có nghĩa là Phốt đuôi trục khuỷu với nắp giữ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Phốt đuôi trục khuỷu với nắp giữ Tiếng Anh là gì?

Phốt đuôi trục khuỷu với nắp giữ Tiếng Anh có nghĩa là Crankshaft rear seal with retainer plate.

Ý nghĩa – Giải thích

Crankshaft rear seal with retainer plate nghĩa là Phốt đuôi trục khuỷu với nắp giữ..

Đây là cách dùng Crankshaft rear seal with retainer plate. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Crankshaft rear seal with retainer plate là gì? (hay giải thích Phốt đuôi trục khuỷu với nắp giữ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Crankshaft rear seal with retainer plate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Crankshaft rear seal with retainer plate / Phốt đuôi trục khuỷu với nắp giữ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   経済学 tiếng nhật là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Crankshaft rear seal with retainer plate mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Crankshaft rear seal with retainer plate.

Check Also
Close
Back to top button