Counterpoiser, Counterbalance

Rate this post

Counterpoiser, Counterbalance là gì?

Counterpoiser, Counterbalance có nghĩa là Đối trọng

Counterpoiser, Counterbalance có nghĩa là Đối trọng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Đối trọng Tiếng Anh là gì?

Đối trọng Tiếng Anh có nghĩa là Counterpoiser, Counterbalance.

Ý nghĩa – Giải thích

Counterpoiser, Counterbalance nghĩa là Đối trọng.

Đây là cách dùng Counterpoiser, Counterbalance. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Counterpoiser, Counterbalance là gì? (hay giải thích Đối trọng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Counterpoiser, Counterbalance là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Counterpoiser, Counterbalance / Đối trọng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Counterpoiser, Counterbalance mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Counterpoiser, Counterbalance .

Read More:   Rear panel
Check Also
Close
Back to top button