Cost control

Rate this post

Cost control là gì?

Cost control có nghĩa là (n) Kiểm soát chi phí

Cost control có nghĩa là (n) Kiểm soát chi phí
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Kiểm soát chi phí Tiếng Anh là gì?

(n) Kiểm soát chi phí Tiếng Anh có nghĩa là Cost control.

Ý nghĩa – Giải thích

Cost control nghĩa là (n) Kiểm soát chi phí.

Đây là cách dùng Cost control. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Cost control là gì? (hay giải thích (n) Kiểm soát chi phí nghĩa là gì?) . Định nghĩa Cost control là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cost control / (n) Kiểm soát chi phí. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Cost control mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Cost control .

Read More:   Clarifier tank
Check Also
Close
  • Choked
Back to top button