Cost application

Rate this post

Cost application là gì?

Cost application có nghĩa là Sự phân bổ chi phí

Cost application có nghĩa là Sự phân bổ chi phí
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Sự phân bổ chi phí Tiếng Anh là gì?

Sự phân bổ chi phí Tiếng Anh có nghĩa là Cost application.

Ý nghĩa – Giải thích

Cost application nghĩa là Sự phân bổ chi phí.

Đây là cách dùng Cost application. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Cost application là gì? (hay giải thích Sự phân bổ chi phí nghĩa là gì?) . Định nghĩa Cost application là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cost application / Sự phân bổ chi phí. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Cost application mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Cost application .

Read More:   Brush
Check Also
Close
  • Bus
Back to top button