Corrosion fatigue

Rate this post

Corrosion fatigue là gì?

Corrosion fatigue có nghĩa là Mỏi rỉ

Corrosion fatigue có nghĩa là Mỏi rỉ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Mỏi rỉ Tiếng Anh là gì?

Mỏi rỉ Tiếng Anh có nghĩa là Corrosion fatigue.

Ý nghĩa – Giải thích

Corrosion fatigue nghĩa là Mỏi rỉ.

Đây là cách dùng Corrosion fatigue. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Corrosion fatigue là gì? (hay giải thích Mỏi rỉ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Corrosion fatigue là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Corrosion fatigue / Mỏi rỉ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Corrosion fatigue mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Corrosion fatigue .

Read More:   三相电流 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button