Core drilling

Rate this post

Core drilling là gì?

Core drilling có nghĩa là sự khoan lõi

Core drilling có nghĩa là sự khoan lõi
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

sự khoan lõi Tiếng Anh là gì?

sự khoan lõi Tiếng Anh có nghĩa là Core drilling.

Ý nghĩa – Giải thích

Core drilling nghĩa là sự khoan lõi.

Đây là cách dùng Core drilling. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Core drilling là gì? (hay giải thích sự khoan lõi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Core drilling là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Core drilling / sự khoan lõi. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Core drilling mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Core drilling .

Read More:   Gearbox output shaft
Check Also
Close
Back to top button