Copolymer

Rate this post

Copolymer là gì?

Copolymer có nghĩa là Hợp chất cao phân tử được sản xuất từ hai đơn thể

Copolymer có nghĩa là Hợp chất cao phân tử được sản xuất từ hai đơn thể.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hợp chất cao phân tử được sản xuất từ hai đơn thể Tiếng Anh là gì?

Hợp chất cao phân tử được sản xuất từ hai đơn thể Tiếng Anh có nghĩa là Copolymer.

Ý nghĩa – Giải thích

Copolymer nghĩa là Hợp chất cao phân tử được sản xuất từ hai đơn thể..

Đây là cách dùng Copolymer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Copolymer là gì? (hay giải thích Hợp chất cao phân tử được sản xuất từ hai đơn thể. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Copolymer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Copolymer / Hợp chất cao phân tử được sản xuất từ hai đơn thể.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   催情药 là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Copolymer mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Copolymer .

Check Also
Close
Back to top button