Coordinates

Rate this post

Coordinates là gì?

Coordinates có nghĩa là Toạ độ

Coordinates có nghĩa là Toạ độ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Toạ độ Tiếng Anh là gì?

Toạ độ Tiếng Anh có nghĩa là Coordinates.

Ý nghĩa – Giải thích

Coordinates nghĩa là Toạ độ.

Đây là cách dùng Coordinates. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Coordinates là gì? (hay giải thích Toạ độ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Coordinates là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Coordinates / Toạ độ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Coordinates mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Coordinates .

Read More:   Initial
Check Also
Close
Back to top button