Convertible top front latch

Rate this post

Convertible top front latch là gì?

Convertible top front latch có nghĩa là Chốt trước của mui xe di động

Convertible top front latch có nghĩa là Chốt trước của mui xe di động.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chốt trước của mui xe di động Tiếng Anh là gì?

Chốt trước của mui xe di động Tiếng Anh có nghĩa là Convertible top front latch.

Ý nghĩa – Giải thích

Convertible top front latch nghĩa là Chốt trước của mui xe di động..

Đây là cách dùng Convertible top front latch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Convertible top front latch là gì? (hay giải thích Chốt trước của mui xe di động. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Convertible top front latch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Convertible top front latch / Chốt trước của mui xe di động.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Convertible top front latch mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Convertible top front latch .

Read More:   Due Date
Check Also
Close
Back to top button