Conversion

Rate this post

Conversion là gì?

Conversion có nghĩa là chuyển đổi (tiền, chứng khoán)

Conversion có nghĩa là chuyển đổi (tiền, chứng khoán)
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ngân hàng.

chuyển đổi (tiền, chứng khoán) Tiếng Anh là gì?

chuyển đổi (tiền, chứng khoán) Tiếng Anh có nghĩa là Conversion.

Ý nghĩa – Giải thích

Conversion nghĩa là chuyển đổi (tiền, chứng khoán).

Đây là cách dùng Conversion. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ngân hàng Conversion là gì? (hay giải thích chuyển đổi (tiền, chứng khoán) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Conversion là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Conversion / chuyển đổi (tiền, chứng khoán). Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Conversion mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Conversion .

Read More:   Support
Check Also
Close
Back to top button