Conventional

5/5 - (1 bình chọn)

Conventional là gì?

Conventional có nghĩa là (n) Qui ước, sự theo qui ước

Conventional có nghĩa là (n) Qui ước, sự theo qui ước.
– Conventional allowance: Dung sai cho phép.
– Conventional base unit: Đơn vị cơ bản qui ước.
– Conventional printing: In hoa trực tiếp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Qui ước, sự theo qui ước Tiếng Anh là gì?

(n) Qui ước, sự theo qui ước Tiếng Anh có nghĩa là Conventional.

Ý nghĩa – Giải thích

Conventional nghĩa là (n) Qui ước, sự theo qui ước.
– Conventional allowance: Dung sai cho phép.
– Conventional base unit: Đơn vị cơ bản qui ước.
– Conventional printing: In hoa trực tiếp..

Đây là cách dùng Conventional. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Conventional là gì? (hay giải thích (n) Qui ước, sự theo qui ước.
– Conventional allowance: Dung sai cho phép.
– Conventional base unit: Đơn vị cơ bản qui ước.
– Conventional printing: In hoa trực tiếp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Conventional là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Conventional / (n) Qui ước, sự theo qui ước.
– Conventional allowance: Dung sai cho phép.
– Conventional base unit: Đơn vị cơ bản qui ước.
– Conventional printing: In hoa trực tiếp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   违约 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Conventional mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Conventional .

Check Also
Close
Back to top button