Conventional ignition system

Rate this post

Conventional ignition system là gì?

Conventional ignition system có nghĩa là Hệ thống đánh lửa thường (vít lửa)

Conventional ignition system có nghĩa là Hệ thống đánh lửa thường (vít lửa).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống đánh lửa thường (vít lửa) Tiếng Anh là gì?

Hệ thống đánh lửa thường (vít lửa) Tiếng Anh có nghĩa là Conventional ignition system.

Ý nghĩa – Giải thích

Conventional ignition system nghĩa là Hệ thống đánh lửa thường (vít lửa)..

Đây là cách dùng Conventional ignition system. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Conventional ignition system là gì? (hay giải thích Hệ thống đánh lửa thường (vít lửa). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Conventional ignition system là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Conventional ignition system / Hệ thống đánh lửa thường (vít lửa).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Conventional ignition system mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Conventional ignition system .

Read More:   in an instant Tiếng Anh là gì?
Check Also
Close
Back to top button