Contrast part of shell

Rate this post

Contrast part of shell là gì?

Contrast part of shell có nghĩa là (n) Phần phối của lớp ngoài

Contrast part of shell có nghĩa là (n) Phần phối của lớp ngoài
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Phần phối của lớp ngoài Tiếng Anh là gì?

(n) Phần phối của lớp ngoài Tiếng Anh có nghĩa là Contrast part of shell.

Ý nghĩa – Giải thích

Contrast part of shell nghĩa là (n) Phần phối của lớp ngoài.

Đây là cách dùng Contrast part of shell. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Contrast part of shell là gì? (hay giải thích (n) Phần phối của lớp ngoài nghĩa là gì?) . Định nghĩa Contrast part of shell là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Contrast part of shell / (n) Phần phối của lớp ngoài. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Contrast part of shell mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Contrast part of shell .

Read More:   卫浴套件 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button