Continuous granulametry

Rate this post

Continuous granulametry là gì?

Continuous granulametry có nghĩa là Cấp phối hạt liên tục

Continuous granulametry có nghĩa là Cấp phối hạt liên tục
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Cấp phối hạt liên tục Tiếng Anh là gì?

Cấp phối hạt liên tục Tiếng Anh có nghĩa là Continuous granulametry.

Ý nghĩa – Giải thích

Continuous granulametry nghĩa là Cấp phối hạt liên tục.

Đây là cách dùng Continuous granulametry. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Continuous granulametry là gì? (hay giải thích Cấp phối hạt liên tục nghĩa là gì?) . Định nghĩa Continuous granulametry là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Continuous granulametry / Cấp phối hạt liên tục. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Continuous granulametry mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Continuous granulametry .

Read More:   Turnquoise
Check Also
Close
Back to top button