Continous beam

Rate this post

Continous beam là gì?

Continous beam có nghĩa là Dầm liên tục

Continous beam có nghĩa là Dầm liên tục
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Dầm liên tục Tiếng Anh là gì?

Dầm liên tục Tiếng Anh có nghĩa là Continous beam.

Ý nghĩa – Giải thích

Continous beam nghĩa là Dầm liên tục.

Đây là cách dùng Continous beam. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Continous beam là gì? (hay giải thích Dầm liên tục nghĩa là gì?) . Định nghĩa Continous beam là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Continous beam / Dầm liên tục. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Continous beam mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Continous beam .

Read More:   https://Website của chúng tôi/nut-cracker-or-splitter-tieng-anh-ky-thuat-o-to/
Check Also
Close
Back to top button