Construction facilities and temporary controls

Rate this post

Construction facilities and temporary controls là gì?

Construction facilities and temporary controls có nghĩa là Các tiện ích xây dựng và kiểm tra tạm thời

Construction facilities and temporary controls có nghĩa là Các tiện ích xây dựng và kiểm tra tạm thời
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Các tiện ích xây dựng và kiểm tra tạm thời Tiếng Anh là gì?

Các tiện ích xây dựng và kiểm tra tạm thời Tiếng Anh có nghĩa là Construction facilities and temporary controls.

Ý nghĩa – Giải thích

Construction facilities and temporary controls nghĩa là Các tiện ích xây dựng và kiểm tra tạm thời.

Đây là cách dùng Construction facilities and temporary controls. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Construction facilities and temporary controls là gì? (hay giải thích Các tiện ích xây dựng và kiểm tra tạm thời nghĩa là gì?) . Định nghĩa Construction facilities and temporary controls là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Construction facilities and temporary controls / Các tiện ích xây dựng và kiểm tra tạm thời. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Analysis of alaternates/substitution

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Construction facilities and temporary controls mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Construction facilities and temporary controls.

Check Also
Close
Back to top button