Concrete

Rate this post

Concrete là gì?

Concrete có nghĩa là Bê tông

Concrete có nghĩa là Bê tông
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Bê tông Tiếng Anh là gì?

Bê tông Tiếng Anh có nghĩa là Concrete.

Ý nghĩa – Giải thích

Concrete nghĩa là Bê tông.

Đây là cách dùng Concrete. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Concrete là gì? (hay giải thích Bê tông nghĩa là gì?) . Định nghĩa Concrete là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Concrete / Bê tông. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Concrete mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Concrete .

Read More:   Spark map
Back to top button