Composite prestressed structure

Rate this post

Composite prestressed structure là gì?

Composite prestressed structure có nghĩa là Kết cấu dự ứng lực liên hợp

Composite prestressed structure có nghĩa là Kết cấu dự ứng lực liên hợp
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Kết cấu dự ứng lực liên hợp Tiếng Anh là gì?

Kết cấu dự ứng lực liên hợp Tiếng Anh có nghĩa là Composite prestressed structure.

Ý nghĩa – Giải thích

Composite prestressed structure nghĩa là Kết cấu dự ứng lực liên hợp.

Đây là cách dùng Composite prestressed structure. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Composite prestressed structure là gì? (hay giải thích Kết cấu dự ứng lực liên hợp nghĩa là gì?) . Định nghĩa Composite prestressed structure là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Composite prestressed structure / Kết cấu dự ứng lực liên hợp. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Composite prestressed structure mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Composite prestressed structure .

Read More:   断路器合闸线圈 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button