Composite member

Rate this post

Composite member là gì?

Composite member có nghĩa là Cờu kiện liên hợp

Composite member có nghĩa là Cờu kiện liên hợp
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Cờu kiện liên hợp Tiếng Anh là gì?

Cờu kiện liên hợp Tiếng Anh có nghĩa là Composite member.

Ý nghĩa – Giải thích

Composite member nghĩa là Cờu kiện liên hợp.

Đây là cách dùng Composite member. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Composite member là gì? (hay giải thích Cờu kiện liên hợp nghĩa là gì?) . Định nghĩa Composite member là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Composite member / Cờu kiện liên hợp. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Composite member mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Composite member .

Read More:   Basic load
Check Also
Close
Back to top button